Blaumar Hotel obté el certificat de plata EMAS

Els múltiples esforços per millorar la gestió mediambiental al nostre hotel Blaumar, segueixen recol·lectant fruits. Si fa uns dies us anunciàvem que havíem rebut un important guardó que distingia la nostra feina en la millora de la gestió del nostre impacte mediambiental, ara, de nou, us anunciem un altre distintiu aconseguit per aquest establiment hoteler familiar.

 

Blaumar Hotel ha estat distingit amb el Certificat de Plata d’EMAS.
Un fet que ens enorgulleix i ens animar a seguir treballant en la millora de la nostra gestió mediambiental. Aquest guardó arriba desprès d’una dècada de treball continuat en la millora del nostre establiment pensant sempre en la qualitat ambiental i la correcta gestió dels residus.

Què és un certificat EMAS?

EMAS és l’acrònim d’Eco-Management and Audit Scheme. Les empreses que obtenen aquest certificat són organitzacions que estan registrades en el sistema EMAS. Per a això aquestes empreses han de tenir implantat tot un sistema de gestió ambiental amb l’objectiu de planificar, gestionar i, finalment avaluar els diferents impactes que la gestió de la seva activitat pot tenir sobre el medi ambient.

piscina 1

 

Les empreses registrades en el programa EMAS es comprometen per tant a tenir un comportament excel·lent en qüestions medi ambientals. El sistema d’avaluació del compliment dels seus compromisos de cara a que una empresa pugui obtenir un certificat EMAS és molt rigorós, donat que existeix una sèrie de reglamentació a complir a més d’una declaració medi ambiental que està verificada per un altre tipus d’organismes independents.
Cal dir també que aquest registre d’EMAS pertany a la Comissió EuropeaL’hotel Blaumar acaba de rebre la Certificació de Plata d’EMAS, es tracta d’una distinció que reben aquelles empreses que porten més de deu anys compromeses amb el programa EMAS. El nostre proper objectiu, com a establiment hoteler conscienciat amb la conservació del medi ambient, és la consecució del certificat EMAS d’or, que previsiblement obtindréem d’aquí a cinc anys. Totes aquelles organitzacions amb certificat d’EMAS estan reconegudes per l’Unió Europea.

Obtenció d’un certificat EMAS

Aquelles empreses que desitgen formar part d’EMAS han de complir alguns requisits com per exemple, realitzar una avaluació de totes les actuacions en matèria de gestió de recursos que tinguin impacte sobre el medi ambient o el compliment de les lleis medi ambientals estatals i d’àmbit europeu. La realització d’aquesta auditoria servirà posteriorment com a base per la definició de nous objectius assumibles en la millora de la gestió ambiental dels recursos. Finalment, aquelles empreses que desitgen formar part d’EMAS i aconseguir el certificat que ha obtingut l’Hotel Blaumar, han de sotmetre’s amb una auditoria ambiental, que asseguri que el model de gestió escollit és el més adequat per a un correcte aprofitament dels recursos. A més, qualsevol empresa que desitgi obtenir el certificat EMAS també haurà de realitzar una declaració d’intencions en la que al seu comportament ambiental es refereix, adquirint el compromís de portar a terme pràctiques respectuoses amb el medi ambient.  Finalment, qualsevol empresa que vulgui formar part d’aquesta organització europea preocupada pel medi ambient haurà d’establir també objectius de millora en el futur.

A Blaumar seguim treballant cada dia per a que la millora en la qualitat del nostre servei, estigui unida  a un baix impacte ambiental de la nostra activitat.