Programa Cupons de Canvi Climàtic a l’Hotel Blaumar

A l’Hotel Blaumar hem desenvolupat el projecte “Diagnosi i Full de ruta per la Transformació Circular i la Neutralitat Climàtica” que ha estat subvencionat amb el suport d’ACCIÓ Catalonia Trade & Investment en el marc del programa Cupons de Competitivitat: Cupons de Canvi Climàtic.”.

El projecte ha consistit en establir un full de ruta tecnològic que ens permeti ser més circulars i avançar cap a la neutralitat climàtica, a més d’obtenir les recomanacions necessàries per mitigar els nostres efectes sobre el canvi climàtic que definiran i s’alinearan amb l’estratègia de l’empresa i de manera concreta amb l’hotel Blaumar.

Una de les accions estipulades al full de ruta i que ja hem dut a terme és la realització d’un Tour de l’Hotel en format de vídeo 360º. En aquest tour per les “entranyes” del nostre hotel fem un recorregut per tots els departaments operatius i mostrem de quina forma funcionen entre departaments amb la finalitat de contribuir al comerç circular i reduir l’impacte medi ambiental.

Aquest tour es podrà visualitzar a través d’unes ulleres virtuals instal·lades al saló Eco-corner de l’hotel.